Το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη στηρίζει τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο

Ο Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, συνεχίζει την κοινωνική του δράση και προσφορά, προσπαθώντας να στηρίξει οργανωμένα σύνολα που σκοπό έχουν την προσφορά προς τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του Ιδρύματος και του Αντικαρκινικού Συνδέσμου, προχώρησε με τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταικού συστήματος στην οροφή του «Ευαγόρειου Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας» του Αντικαρκινικού Συνδέσμου στη Λεμεσό.

Το φωτοβολταικό σύστημα, δυναμικότητας 5.4KW, αναμένεται να μειώσει κατακόρυφα το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος για το «Ευαγόρειο Κέντρο», απελευθερώνοντας έτσι χρηματικούς πόρους για άλλους ιατρικούς σκοπούς. Υπενθυμίζεται ότι το «Ευαγόρειο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας» προσφέρει ανακουφιστική φροντίδα αλλά και υποστηρικτική αγωγή σε καρκινοπαθείς.

Το Ίδρυμα Ευαγόρα & Κάθλην Λανίτη, είναι Μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε στη μνήμη του Ευαγόρα Κ. Λανίτη και σκοπό έχει την προσφορά και συμβολή προς την κοινωνία, στηρίζοντας τομείς – όπως η υγεία, ο πολιτισμός, η παιδία - και διοργανώνοντας εκδηλώσεις που προάγουν και προωθούν τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Το ίδρυμα αποτελεί τον φορέα έκφρασης των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, των εταιριών του Ομίλου Λανίτη.

Share this Post: